Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
про надання послуг з тимчасового розміщення

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір про надання послуг з тимчасового розміщення на території комплексів «Апартаменти Just Lviv It», що знаходяться за адресами: м. Львів, пл. Ринок, 14, м. Львів, пл. Ринок, 15 та м. Львів, вул. Друкарській, 3 (далі – Готель), та включають в себе: розміщення фізичних осіб, шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання, представлених на сайті. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Користувачів незалежно від їх статусу без надання переваги одному Користувачу перед іншим. У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг в Готелі вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг та правил проживання в готелі, у повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються Публічною офертою (договором) про надання послуг та правилами проживання в готелі) і Вам зрозумілі всі їх положення. Публічна оферта (договір) про надання послуг та правила проживання в Готелі визначають зміст прав, обов’язків та відповідальності Готелю і Користувача, діють одночасно та доповнюють один одного.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір про надання послуг з тимчасового розміщення дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний Користувачем на Інтернет-сайті http://apartments.justlviv.it дистанційним способом.

1.3. Інтернет-сайт або сайт Продавця – сайт Продавця за адресою http://apartments.justlviv.it створений для укладення договорів про надання послуг з тимчасового розміщення на підставі ознайомлення Користувача із запропонованим Продавцем описом послуг з тимчасового розміщення за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Користувач – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо вибору спектру послуг, що представлені на Інтернет-сайті, або юридична особа чи фізична особа-підприємець, або представники юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

1.5. Продавець – ФОП Кавин Оксана Григорівна, фізична особа-підприємець, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України.

2. Предмет Договору

2.1 Предметом Публічної оферти/Договору є надання Продавцеві у Готелі Користувачеві за плату послуг з розміщення, шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання за адресою знаходження Готелю (надана вище), у спеціально обладнаному жилому приміщенні (номері) відповідно до замовлення на бронювання.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Користувачем умов Договору вважається дата заповнення Користувачем форми надання послуг, розташованої на Інтернет-сайті. У разі необхідності, за бажанням Користувача і попереднім погодженням з Продавцем, Договір може бути оформлений у письмовій формі

3. Порядок укладення договору

3.1. Договір укладається між Продавцем і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.

3.3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті. Укладання договору означає, що Користувач:

- у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами проживання у Готелі;

- визнає безумовну придатність приміщень Готелю для задоволення потреб, описаних у цьому договорі;

- приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.

3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій:

- сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення (рецепцію) або банківським переказом на підставі виписаних рахунків за допомогою IBAN, або банківською карткою;

- безпосереднє користування Користувачем послугами Продавця у Готелі (до прикладу, але не виключно, поселення);

- заповнення реєстраційної форми/розписки/анкети на рецепції Готелю.

3.5. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Користувач зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.5.1. прізвище, ім'я Користувача;

3.5.2. адреса електронної пошти Користувача;

3.5.3. контактний телефон Користувача.

3.5.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця (у разі оплати від імені юридичної особи або фізичної-особи підприємця послуг – вказується у розділі «Коментарі та Побажання» (сторінка № 3 Інтернет-сайту «Ваші Дані»)).

3.6. Найменування, кількість, артикул, ціна обраної Користувачем Послуги вказуються сторінка № 3 Інтернет-сайту «Ваші Дані».

3.7. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Користувачем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Користувачу.

3.8. При оформленні замовлення через оператора Продавця Користувач зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.5 цієї Оферти.

3.8. Ухвалення Користувачем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Користувачем відповідних даних в реєстраційну форму на сторінці № 3 Інтернет-сайту «Ваші Дані» або при оформленні Послуги через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Користувача вносяться до бази даних Продавця.

3.9. Користувач несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Послуги.

3.10. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Послуги, Користувач підтверджує наступне:

а) Користувач цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії або з обмеженим терміном дії відповідно до Політики Конфіденційності Продавця.

4. Порядок розрахунків

4.1. Послуги Готелю, в тому числі додаткові, надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов договору і тарифів/цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Продавця у Готелі та/або на сайті Продавця, з урахуванням обраної категорії Послуг. Тарифи/ціни на послуги Продавця у Готелі та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Продавц.

4.2. Право на отримання/використання Послуг Продавця у Готелі, як правило, надається після здійснення плати за відповідні Послуги, згідно з Тарифами/Цінами на послуги Продавця у Готелі. Продавець у Готелі вправі надавати Користувачеві послуги без здійснення попередньої оплати.

4.3. Продавець вправі застосовувати вільні ціни та систему знижок на послуги з тимчасового розміщення.

4.4. Оплата послуг в Готелі здійснюється готівкою, банківськими картами Visa, Mastercard, за безготівковим розрахунком банківським переказом на банківський рахунок Продавця, або через виставлення інвойсу через LiqPay.

4.5. Зі збігом оплаченого періоду проживання/тимчасового розміщення Користувач зобов’язаний залишити номер та звільнити його від особистих речей і багажу не пізніше 12:00:00 години київського часу (час виселення) останнього оплаченого дня проживання або оплатити продовження періоду проживання в номері за відсутності бронювання вказаного номеру третіми особами.

4.6. Час поселення в Готелі починається з 14:00:00 години київського часу.

4.7. Ранній заїзд та пізній виїзд є додатковою послугою, яка оплачується з урахуванням обраної категорії Послуг відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації Продавця у Готелі та/або на сайті Продавця.

4.8. У випадку надання Послуг Продавцем у Готелі без здійснення попередньої оплати, Користувач зобов’язаний здійснити оплату таких послуг у день закінчення періоду проживання відповідно до виставленого рахунку або відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації Продавця у Готелі та/або на сайті Продавця. В такому випадку Користувач оплачує надані послуги (виконує умови Договору) за місцем знаходження Готелю (наведені вище).

4.9. Розміщення Користувача в Готелі, як правило, здійснюється на попередній платній основі, тобто при внесенні 100% оплати послуг з тимчасового розміщення на узгоджений з представниками Продавця та відповідно до вказаних/заповнених даних Користувачем на сторінці № 1 Інтернет-сайту «Вибір дати» період відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації Продавця у Готелі та/або на сайті Продавця, з одночасним пред’явленням Користувачем представникам Продавця документів, що посвідчують його особу (паспорт громадянина України, в тому числі для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб молодше 16 річного віку без супроводу батьків, опікунів тощо, паспорт громадянина іноземної держави чи особи без громадянства, міграційна карта), а також заповненням та залишенням на рецепції Готелю анкети Користувача за визначеною формою. При відсутності вищезгаданих документів, Користувач визнає за представником Продавця право відмовити в наданні послуги з тимчасового розміщення в Готелі.

4.10. У випадку відмови Користувача від заброньованої Послуги або зміни дати початку та/або закінчення Послуги з будь-яких причин, не залежних від Продавця, зміни умов послуги за ініціативою Користувача після її оплати прирівнюється до відмови (часткової відмови) від послуги, і на користь Готелю утримується (стягується) сума в розмірі 100% від вартості послуги, заброньованої Користувачем на Інтернет-сайті.

4.11. Інші додаткові послуги надаються за тарифами/цінами, вказаними на інформаційних стендах, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Продавця у Готелі та/або на сайті Продавця з урахуванням обраної категорії Послуг.

5. Права та обов’язки Користувача

5.1. Користувачі послуг з розміщення мають право:

- користуватись Послугами з розміщення та додатковими Послугами в порядку, зазначеному в даній Публічній оферті та в правилах проживання у Готелі, інших документах Продавця у Готелі;

- отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію Готелю, вартість Послуг, що надаються на території Готелю Продавцем;

- звертатися до представників Продавця на рецепції Готелю з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції в книзі скарг та пропозицій, яка знаходиться в кутку споживача.

5.2. Користувачі послуг з розміщення зобов’язані:

- беззастережно дотримуватись положень та умов даної Публічної оферти; - поважати права інших третіх осіб на території Готелю;

- дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись вживання нецензурних висловів на території Готелю у зонах публічного доступу;

- дотримуватись правил проживання в Готелі, які розміщені на сторінці № 3 Інтернет-сайту «Ваші Дані» під розділом «Коментарі та Побажання», правил користування об’єктами інфраструктури Готелю, регламенту доступу до них, про які можна дізнатись на рецепції Готелю;

- берегти майно Продавця та/або третіх осіб у Готелі. У випадку втрати чи пошкодження з вини Користувача майна (в тому числі , але не виключно, рушники, халати, посуд, меблі, різний інвентар тощо), які знаходяться на території Готелю, гість зобов’язаний в строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати виселення з Готелю відшкодувати шкоду, розмір якої визначається: відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Продавця у Готелі та/або на сайті Продавця, а за відсутності таких цін – комісією у складі: адміністратора, працівника рецепції Готелю та будь-якого іншого працівника Готелю на умовах прозорості та за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна;

- дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами і обладнанням Продавця та/або третіх осіб у Готелі.

5.3. На території Готелю Користувачу, його представникам, третім особам запрошеним Користувачем та/або його представниками:

- запрошувати та проводити в номери третіх осіб;

- передавати третім особам ключ (наприклад, але не виключно, карту, браслет тощо) від номера;

- зберігати в номері габаритні речі та предмети, окрім валіз, (наприклад, але не виключно, ящики, коробки розміром більше 100х 100х 100 см., велосипеди, скутери, мопеди тощо);

- пересувати меблі та переміщати предмети інтер’єру;

- куріння тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних виробах, табачних виробів (які використовуються у таких допоміжних засобах для здійснення куріння, але не виключно: кальян, вейп, тощо) з в номерах та інших місцях, не призначених для паління/куріння;

- порушувати спокій інших гостей готелю після 22:00:00 години (в святкові дні після 02:00 години лише у разі припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану на території України), створюючи галас або шум;

- зберігати чи приносити зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, отруйні, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети, або інші речовини/речі, зберігання, носіння, володіння, переховування або перевезення яких є заборонено відповідно до законодавства України. Користувачі, які мають право на носіння та зберігання зброї, зобов’язані повідомити про це рецепцію Готелю/представників Роботодавця в день заїзду, пред’явивши відповідні дозвільні документи;

- виносити посуд і столові прибори з номерів та за межі закладів харчування;

- виносити за межі закладів харчування продукти харчування та напої;

- вживати в номері продукти харчування та напої (окрім розміщених з ініціативи Продавця у Готелі в мінібарі);

- свідомо забруднювати територію Готелю недопалками, сміттям, тощо;

- кидати з балконів чи вікон будь-які предмети та речі;

- користуватись власними прасками, електронагрівальними приладами, кип’ятильниками, чайниками тощо, які не входять в комплектацію номера відповідно до обраної Користувачем Послуги;

- запалювати свічки.

У випадку більш як дворазового порушення, або одноразового грубого порушення Користувачем правил поведінки та/або обов’язків, зазначених в розділах 5-6 цієї Публічної оферти, рецепція Готелю/представники Продавця вправі відмовити Користувачу в подальшому наданні Послуги з тимчасового розміщення, а відтак і перебування на території Готелю, з обов’язковим складанням відповідного акту та, за необхідності, із залученням співробітників правоохоронних органів.

Користувачі визнають за Продавцем та/або представниками Продавця право не надавати Послуги з тимчасового розміщення особам, які:

- на думку рецепції Готелю/представників Продавця, знаходяться в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин;

- без погодження рецепції Готелю/представників Продавця та без належних дозвільних документів зберігають чи приносять зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети і речовини, або інші речовини/речі, зберігання, носіння, володіння, переховування або перевезення яких є заборонено відповідно до законодавства України.;

- не надали документів, що посвідчують фізичну особу;

- мають намір заселитись в номер більшою кількістю осіб ніж передбачає відповідна категорія Послуги(-), яка(і) була(и) обрана(і) Користувачем відповідно до розділу 3 Публічної оферти.

6. Права і обовʼязки Продавця

6.1. Продавець зобов’язаний:

- своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Користувачеві оплачені Послуги;

- інформувати Користувача про Послуги, що надаються на території Готелю та форму і порядок їх оплати;

- забезпечувати повну відповідність Послуг, що надаються відповідно до санітарно-епідеміологічних норм і правил;

- своєчасно реагувати на прохання Користувача, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в номерах/на території Готелю в найкоротші строки (у випадку неможливості усунення аварії чи поломки в номері, надається інший номер категорії не нижче від тієї, яку було узгоджено в день в’їзду);

- нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номеру до заселення Користувачем /представниками Користувача.

Готель не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що були залишені в номеріта/або залишені/втрачені на території Готелю, або їх пропажу з будь-яких причин на території Готелю.

6.2. Продавець та/або його представники мають право:

- заходити до номеру Готелю для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки систем водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення будь-якого положення Користувачем та/або його представниками даної Публічної оферти;

- у випадку закінчення (збігу), узгодженого із рецепцією та 100% оплаченого періоду проживання/тимчасового розміщення Користувача в Готелі та/або відсутності Користувача за місцем тимчасового проживання/розміщення більш як 2 годин без попередньої оплати, самостійно звільнити номер від особистих речей та/або багажу Користувача, склавши при цьому опис майна, що залишив Користувач;

- при більш як двократному порушенні Користувачем загальноприйнятих норм поведінки, запрошувати співробітників поліції для з’ясування обставин та встановлення фактів таких порушень;

- достроково, без повернення сплачених Користувачем за тимчасове проживання/розміщення коштів, розірвати договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим виселенням з території Готелю Користувача та/або його представникі у разі:

- перебування в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин;

- паління в номерах, а також на території Готелю і комплексу, окрім спеціально відведених для цього місць;

- без погодження рецепції Готелю або представників Продавця та без належних дозвільних документів зберігання чи принесення зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких, ядовитих, наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин, або інших речовин/речей, зберігання, носіння, володіння, переховування або перевезення яких є заборонено відповідно до законодавства України;

- порушення правил громадського порядку;

- порушення правил проживання в Готелі;

- порушення будь-якого з положень даної Публічної оферти;

- систематичних (2 та більше) скарг третіх осіб на території Готелю на порушення їхніх прав та свобод.

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачу або третім особам внаслідок неналежного використання номеру або території Готелю.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне надання Послуги і виконання своїх зобов’язань відповідно до цієї Публічної оферти у випадку надання Користувачем недостовірної або помилкової інформації відповідно до розділу 3 цієї Публічної оферти.

7.3. Продавець і Користувач несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цієї Публічної оферти.

7.4. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, зміни в законодавстві тощо, які для Сторін не були відомі до моменту укладення даної Публічної оферти, сторони частково або повністю звільняються від виконання обов'язків за цією Публічною офертою. Сторона для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Користувач надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди або з обмеженим терміном дії відповідно до Політики Конфіденційності Продавця.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі, але не виключно і для виконання зобов'язань перед Користувачем.

8.3. Користувач несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Користувача або невідповідністю її дійсності.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. У випадку виникнення скарг Користувачеві необхідно надати: скаргу, чек (квитанцію тощо) Продавця, документ з відміткою Продавця, який підтверджує порушення умов надання послуги, документи, що підтверджують фактичні збитки. Рекламації та всі необхідні документи надаються Продавцю не пізніше 14 днів із дня закінчення надання послуги. Всі рекламації розглядаються Продавцем лише за умови, що Продавець був поінформований про порушення умов надання послуги заздалегідь для можливості їх усунення протягом наступних 12 годин. Продавець розглядає отриману рекламацію протягом 20 днів. Рекламації, заявлені з порушенням вимог Публічної оферти (договору) не розглядаються. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом надіслання рекламації Користувачем, спір вирішується шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Користувач та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку.